Escuchar

Tesis y trabajos de investigación

  • Catalina Caldés Melis, "Estudis químico-físics de les transicions electròniques d'anàlegs de la piridoxamina i de la seva reacció amb el formaldehid". Universidad de las Islas Baleares, España, 2009. Tesis de Máster.