Proyectos y contratos

  • PID 181934 - "Aula Didàctica d'Experimentació en Ciències (ADEC) per a l'educació primària. Segona edició", 2019. Investigador principal: Josefa Donoso Pardo. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Proyecto.
  • "Aula Didàctica d'Experimentació en Ciències per a l'educació primària (ADEC). III Edició. PID192035", 2019-2020. Investigador principal: Josefa Donoso Pardo. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Proyecto.