Proyectos y contratos

  • AAEE121/2017 - "Ciència per a tothom 2019", 2018-2019. Investigador principal: Margarita Payeras Llodrá. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d' innovació, recerca i turisme. Proyecto.
  • PID181949 - "Adaptació del contingut d'assignatures del Grau de Química i del Màster en Ciència i Tecnologia Química a l'anglès (I): Aplicació a matèries on s'estudien macromolècules biològiques.", 2018-2019. Investigador principal: Miquel Adrover Estelrich. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.