Proyectos y contratos

  • BDA:13/0004686 - "The role of non enzymatic glycation on aggregation prone diabetes related polypeptides: a multidisciplinary approach from biophysics to cell toxicity", 2014-2016. Investigador principal: Annalisa Pastore. Ajuts a la Recerca. Diabetes UK. Proyecto.
  • AAEE 26/2014 - "Relació entre la glicació de la a-sinucleïna, una proteïna associada a la malaltia de Parkinson, i la seva agregació molecular.", 2014-2015. Investigador principal: Bartolomé Vilanova Canet. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Proyecto.
  • PID141508 - "Qüestionaris Moodle com a activitats d'avaluació formativa en assignatures amb crèdits de laboratori químic", 2014-2015. Investigador principal: Manuel Miró Lladó. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • PID141526 - "Disseny d'una eina d'avaluació de Treball de Fi de Grau per a la titulació de Química (Diseño de una herramienta de evaluación del Trabajo Final de Grado para la titulación de Química)", 2014-2015. Investigador principal: Valeria Eim. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • AAEE26/2014 - "Relació entre la glicació de la alpha-sinucleYna, una proteYna associada a la malaltia de Parkinson, ¡ la seva agregació molecular.", 2014-2015. Investigador principal: Bartolome Vilanova Canet. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats UNIÓ EUROPEA. Proyecto.