Proyectos y contratos

  • CTQ2008 02207 - "Estudio de la inhibición de la Formación de ALE", 2009-2011. Investigador principal: Francisco Muñoz Izquierdo. Programa Nacional de Investigación Fundamental No Orientada. Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto.
  • "Acció Especial: Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs", 2009-2010. Investigador principal: Francisco Muñoz Izquierdo. Grups Competitius del Govern de les Illes Balears. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Proyecto.
  • 646/422D - "Creació d'un repositori de suport per a impartir competències genèriques II", 2009-2010. Investigador principal: Antoni Jaume Capó. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de les Illes Balears. Proyecto.
  • AAEE0043/08 - "Aplicació de la ressonància magnètica nuclear (RMN) a l'estudi de les proteïnes implicades en l'ataxia. El cas de la frataxina", 2009. Investigador principal: Josefa Laurentina Donoso Pardo. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Proyecto.
  • AAEE0043/08 - "Aplicación de la Resonancia Magnética Nuclear al estudio de las proteínas implicadas en la ataxia. El caso de la Frataxina.", 2009-2010. Investigador principal: Josefa Donoso. Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats. Conselleria de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Proyecto.
  • AAEE 0043 08 - "Aplicació de la ressonància magnètica nuclear (RMN) a l'estudi de les proteïnes implicades a l'ataxia. El cas dela frataxina", 2009. Investigador principal: Josefa Laurentina Donoso Pardo. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Proyecto.
  • "L'impacte de la química a la societat", 2009. Investigador principal: Juan Frau Munar. Ajudes projectes Fira de la ciència. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear. Proyecto.