Proyectos y contratos

  • PROGECIB 28 A - "Estudio de los mecanismo de inhibición de la formación de los AGEs asociados a los estados de hiperglucemia", 2007-2008. Investigador principal: Juan Frau Munar. Programa per al foment de grups de joves investigadors i grups emergents (Projectes d'R+D+I per a grups emergents i competitius de les Illes Balears). Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Proyecto.